Loading...
VISIE2018-01-17T14:27:18+00:00

Project Description

BEWEGEN

In Kindcentrum ZIEZO! is ‘in beweging zijn’ een belangrijk goed. Letterlijk aandacht voor gym en dans of bewegen tijdens het leren, werkt positief op de gezondheid, maar ook op de cognitieve ontwikkeling.

‘In beweging zijn’ is meer. Het betekent voor ons ook dat alle betrokkenen de wens hebben zich blijvend te ontwikkelen, flexibel te zijn in denken en handelen. We leren de kinderen zichzelf te blijven maar ook – waar nodig – zich aan te passen aan een ander en aan de steeds veranderende maatschappij.

Wat betekent dit voor ons handelen, het onderwijs en de omgeving?

Er zijn dagelijks activiteiten waarbij de kinderen letterlijk in beweging komen, zoals gym, dans, spel. Daarnaast vindt er, waar mogelijk, motorische ondersteuning plaats tijdens het leren van cognitieve vaardigheden.

De omgeving (het gebouw, de inrichting en het speelterrein) is zo ingericht dat het kinderen uitnodigt tot gevarieerd spel en beweging. Sport wordt actief aangeboden tijdens en na schooltijd.

Om tegemoet te kunnen komen aan de verschillen die er tussen kinderen zijn, zijn wij kindvolgend. We observeren, spreken met kinderen, hun ouders en met elkaar om de begeleiding en het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. Goed afstemmen vereist flexibel zijn, roosters en methodes los laten en werken vanuit doelen.

Professionals blijven zich continu scholen en ontwikkelen om dit zo optimaal mogelijk te realiseren.

Kindcentrum Ziezo staat middenin een samenleving die constant in beweging is. Dat vereist meebewegen, zonder met alle winden mee te waaien. Regelmatig zullen we onze positie bepalen en ons bezinnen over ons onderwijsaanbod.

We zoeken bewust contact met de samenleving, door mensen uit te nodigen en door naar buiten te gaan.

De samenleving vraagt om mensen die zorg hebben voor elkaar en voor de natuurlijke omgeving. Tijdens de lessen, in de omgang met elkaar en in het gebouw is dit te herkennen.

ZIEN

Elk kind, elke volwassene wordt gezien. Er wordt vooral gekeken naar wat hij of zij kan, naar de mogelijkheden. Elk mens is anders. De verschillen worden niet alleen gezien, maar ook gebruikt en gevierd. De ander zien betekent ook de ander horen, het taalgebruik afstemmen op de ander, oftewel goed communiceren.

Wat betekent dit voor ons handelen, het onderwijs en de omgeving?

Alle betrokkenen bij Kindcentrum Ziezo zijn nieuwsgierig, willen weten wat kinderen beweegt, wat hen bezighoudt. Zij weten wat het kind nodig heeft, wat de volgende stap in de ontwikkeling is. Om dit vast te kunnen stellen gaan we in gesprek met ouders, opvoeders en vooral ook met het kind.

In onze benadering zijn we gericht op het in de kracht zetten van de ander, zowel kind als medewerker. Dat betekent dat er gerichte feedback wordt gegeven, gericht op verdere groei. We maken bewust gebruik van elkaars kwaliteiten tijdens overleg bij het samenstellen van werkgroepen, voeren van collegiale visitatie en tijdens intervisie.

Er is aandacht voor de wijze van communiceren. Taal, het goed kunnen verwoorden van je gedachten, je mening is belangrijk net zoals het goed kunnen luisteren.

ZIJN

Ieder kind, elke volwassene mag zijn wie hij of zij is. Elk mens heeft zijn of haar talenten. Deze worden verder ontwikkeld en waar mogelijk ingezet om andere vaardigheden verder te ontwikkelen.

In Kindcentrum ZIEZO! gaan we uit van vertrouwen. Vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen; vertrouwen dat er altijd sprake is van een goede intentie, ook al is dit aan het gedrag niet altijd te zien.

Wat betekent dit voor ons handelen, het onderwijs en de omgeving?

Met de kinderen zoeken we samen naar antwoorden op de vragen: Hoe kijk ik naar de wereld om mij heen? Wie wil ik zijn? Wat wil ik betekenen? Hoe kan ik bijdragen? Wat wil ik dan leren?

Onderwijs en activiteiten zijn gericht op het vertrouwen dat kinderen het kunnen of in staat zijn het op dat moment te leren. We houden rekening met het verschil in tempo dat er is tussen kinderen in het zich eigen maken van vaardigheden en het opdoen van kennis.

We volgen de ontwikkeling van de kinderen en spreken kinderen aan op het volgende niveau van hun ontwikkeling.

Ouders, opvoeders en Kindcentrum Ziezo zijn educatieve partners, waarbij de professionals de mening van de ouders altijd hoort en respecteert omdat deze als waardevol wordt gezien.