Loading...
OUDERS2018-01-17T14:23:24+00:00

Project Description

Nauwe samenwerking met ouders

In het proces naar Kindcentrum ZIEZO! werken we nauw samen met de ouders. Naast de formele rol via de medezeggenschapsraad, zijn ouders actief in het meedenken in een groot aantal werkgroepen. Ouders zijn betrokken omdat het om hún kinderen gaat en zij, vanuit hun expertise als ouder, maar vaak ook vanuit hun vakgebied of persoonlijke vaardigheden van meerwaarde zijn in denk- en besluit-processen.

Ouders zijn educatief partner

Ouders zijn educatief partner als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. We trekken graag gezamenlijk op in de begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Daarvoor voeren we regelmatig gesprekken, waarbij het kind zelf vaak aanwezig is. Het kind heeft vaak een goed beeld van wat er echt speelt en wat er nodig is.

Gezien worden

Ook voor ouders geldt dat ze willen dat zij gezien worden en zich gezien weten. Ouders worden specifiek uitgenodigd om onderdeel te zijn van wat er gebeurt in het Kindcentrum. We willen elkaar ontmoeten tijdens themabijeenkomsten, ouderavonden, feesten en presentaties van kinderen.