Loading...
KINDEREN2018-01-17T14:32:03+00:00

Project Description

In Kindcentrum ZIEZO! kunnen kinderen zich verder ontwikkelen op hun eigen manier, in hun eigen tempo en met zorg voor elkaar. Elke ontwikkelfase vraagt om een rijke en uitdagende omgeving die aansluit bij de behoefte van het kind.

ZIEZO! biedt kinderen de ruimte om zelf initiatieven te nemen en eigen verantwoorde keuzes te maken. Daardoor groeit de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.

In het Kindcentrum is diversiteit de norm. Door de verschillen te zien en te vieren worden we wijzer, raken we geïnspireerd en leren we meer van elkaar.

In Kindcentrum ZIEZO! kunnen kinderen zich verder ontwikkelen op hun eigen manier, in hun eigen tempo en met zorg voor elkaar. Elke ontwikkelfase vraagt om een rijke en uitdagende omgeving die aansluit bij de behoefte van het kind.

ZIEZO! biedt kinderen de ruimte om zelf initiatieven te nemen en eigen verantwoorde keuzes te maken. Daardoor groeit de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.

In het Kindcentrum is diversiteit de norm. Door de verschillen te zien en te vieren worden we wijzer, raken we geïnspireerd en leren we meer van elkaar.

0-3 JAAR

de ontdekker

Dit is de periode waarin kinderen onbewust veel informatie opnemen uit hun omgeving. Daarom is het belangrijk dat kinderen in een omgeving leven die voldoende uitdaging en prikkels biedt. Kinderen zijn in staat om elementen uit de omgeving te selecteren waardoor vaardigheden als praten, lopen en waarnemen zelfstandig kunnen ontwikkelen.

De opdracht voor ouders en pedagogisch medewerkers is om veiligheid, vertrouwen en uitdagingen te bieden die passen bij het karakter en de talenten van de peuter. Daardoor kan hij/zij met plezier op ontdekkingstocht gaan!

3-6 JAAR

de verkenner

Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Het jonge kind is gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen uit de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijks leven. Zelf handelen wordt steeds interessanter. Vanuit een innerlijke behoefte herhaalt het kind met plezier keer op keer aangeleerde handelingen. Het is belangrijk om vanuit een rijke leeromgeving betekenisvolle activiteiten aan te bieden, waardoor deze nieuwsgierigheid geprikkeld blijft.

6-12 JAAR

de weten-
schapper

In deze periode willen de meeste kinderen gezamenlijke activiteiten ondernemen. De belangstelling voor normen, waarden en afspraken is groot. In deze levensfase verandert de behoefte van kinderen. Ze zoeken aansluiting bij anderen, willen veel samen doen. Het kind zit nu in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis en gaat verbanden zien tussen de feiten waarmee het in aanraking komt. Het wereldbeeld wordt opgebouwd en het kind denkt na over zijn/haar plek in de wereld. Hier ligt de basis voor de maatschappelijke vorming.

De opdracht voor Kindcentrum Ziezo is gebruik te maken van deze wetenschap. Vakken worden geïntegreerd aangeboden zodat kinderen de verbanden kunnen zien en eerder de link leggen met de maatschappij. We spreken niet meer over de aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar over kosmische en creatieve vorming. Kinderen gaan zelf op onderzoek uit, zodat zij niet alleen kennis, maar ook vaardigheden opdoen. Vaardigheden in het samenwerken, opzoeken van informatie, voeren van interviews, verwerken van informatie en presenteren van resultaten.