Loading...
onderwijs2020-02-19T09:39:49+00:00

Samenwerking OBS de Perroen en OBS de Kring

Sinds 2016 werken OBS de Perroen en OBS de Kring intensief samen. Deze samenwerking heeft tot nu toe geresulteerd in gezamenlijke kernwaarden en een gezamenlijke visie. Daaruit is een aantal uitgangspunten geformuleerd dat ons nu al bindt. Tot het moment waarop ZIEZO! een feit is kunnen belangstellenden kennis nemen van de schoolconcepten van beide scholen via hun nu nog afzonderlijke websites:

OBS de Perroen
OBS de Kring

Samenwerking OBS de Perroen en OBS de Kring

Sinds 2016 werken OBS de Perroen en OBS de Kring intensief samen. Deze samenwerking heeft tot nu toe geresulteerd in gezamenlijke kernwaarden en een gezamenlijke visie. Daaruit is een aantal uitgangspunten geformuleerd dat ons nu al bindt. Het doel is uiteindelijk dat er één onderwijsconcept uit voort vloeit. Tot het moment waarop ZIEZO! een feit is kunnen belangstellenden kennis nemen van de schoolconcepten van beide scholen via hun nu nog afzonderlijke websites:

OBS de Perroen
OBS de Kring